UAPT Piloting Process

English Below


MONGWBL төслийн хамтрагч их сургуулиудын Аялал жуулчлалын бакалаврын хөтөлбөрийн оюутнууд 2022 оны 10-р сараас 2023 оны 1-р сарын хооронд Аялал жуулчлалын чиглэлээр бакалаврын дадлагад суурилсан хөтөлбөрт хамрагдаж, ажлын байранд сурсан мэдлэг, чадвараа тайлагналаа.

Тайлан хамгаалалтыг СУИС, ХААИС, ОТИС, МАЖХ хамтран зохион байгуулж ажил олгогчдоос “Amar Hospitality”, “Blue Tour International”, “New Juulchin” тур операторууд, “Flower”, “Kempinskii”, “Баянгол” зочид буудлууд, Цагаан лавай чуулга зэрэг байгууллагын төлөөлөл оролцож оюутнуудын мэдлэг, ур чадварт үнэлгээ өгч, санал хүсэлтээ илэрхийлэн зарим оюутнуудыг тухайн ажлын байранд үргэлжлүүлэн ажиллуулах хүсэлт гаргасан нь төсөл амжилттай хэрэгжиж байгааг харуулж байна.


On March 6, 2023 The Bachelor of Tourism students who participated in piloting of Undergraduate Apprenticeship based Programme in Tourism /UAPT/ between October 2022 to January 2023 presented their skills and knowledge gained during their Work Based learning.

The event was jointly organized by the Mongolian National University of Arts and Culture, the Mongolian University of Life Science, Otgontenger University, Mongolian Toursim Association and representatives of employers "Amar hospitality", "Blue tour international", "New Juulchin" tour operators, "Flower", "Kempinskii", "Bayangol" hotels, and Tsagaan lavai ensemble. The organizers coworked in evaluating the knowledge and skills of the participating students and some employers offered for students to work continueing since the piloting apprenticeship program.