Training on Apprenticeship Oriented Teaching and Assessment

Европын холбооны санхүүжилттэй Эрасмус+MONGWBL “Монголын дээд боловсролын тогтолцоонд ажлын байранд суурилсан сургалтыг нэвтрүүлж, төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх нь” төслийн Ажлын байранд суурилсан сургалтын чиглүүлэх сургалт үндэсний хэмжээнд 2022 оны 9 дүгээр сарын 19-21 өдрүүдэд Санхүү Эдийн Загийн Их Сургууль дээр зохион байгуулагдана. Сонирхсон оролцогчдыг дараах холбоосоор бүртгүүлэхийг урьж байна.

https://forms.gle/QVbhkiUUR3St3dBw7