“МОНГОЛЫН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ТОГТОЛЦООНД АЖЛЫН БАЙРАНД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫГ НЭВТРҮҮЛЖ, ТӨГСӨГЧДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ НЬ” (MONGWBL)Төслийн үндэсний багийн хэлэлцүүлэг

“МОНГОЛЫН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ТОГТОЛЦООНД АЖЛЫН БАЙРАНД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫГ НЭВТРҮҮЛЖ, ТӨГСӨГЧДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ НЬ” (MONGWBL)

Төслийн үндэсний багийн хэлэлцүүлэг 12 сарын 28-ны өдөр Отгонтэнгэр их сургууль дээр зохион байгуулна. 


Тус хэлэлцүүлэгт БШУЯ, СЭЗИС, СУИС, ХААИС, Дорнод их сургуулийн багш нар болон Монголын аялал жуулчлалын холбоо, Голомт банк, Төрийн банкны төлөөллүүд оролцож, Ажлын байранд суурилсан сургалтын жишиг хөтөлбөр, сургалтын гарын авлага, бодлогын баримт бичиг, нэр томьёоны тайлбарыг хэлэлцэж, сайжруулна.